Υγρασία

κάμερα αποχέτευσης ή ενδοσκοπική κάμερα

Ενδοσκοπική κάμερα ή κάμερα αποχέτευσης

Η ενδοσκοπική κάμερα ή κάμερα αποχέτευσης είναι ένα πολύτιμο όργανο επιθεώρησης σωλήνων αποχέτευσης, υδρορροής ή και σωλήνων πισίνας. Αποτελείται από μία οθόνη […]

Read More