τηλ. 697-083-6530

Θέρμανση

καλοριφέρ βλάβη

Καλοριφέρ: βλάβες και συντήρηση

Μία από τις πιό συχνές βλάβες που μπορεί να παρουσιάσουν τα σώματα καλοριφέρ είναι η διαρροή νερού από τις σωληνώσεις εγκατάστασής τους […]

Περισσότερα