Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιακοί θερμοσίφωνες στη σειρά

Ο ηλιακός σας θερμοσίφωνας μπορεί να σας δίνει αδιάκοπα και με ασφάλεια ζεστό νερό για πολλά χρόνια, αν φροντίζετε για την τακτική του συντήρηση.

Κάθε χρόνο χρειάζεται ένας έλεγχος της στάθμης του αντιψυκτικού υγρού και συμπλήρωσή του αν χρειάζεται, και κάθε 2-3 χρόνια αλλαγή της ράβδου μαγνησίου (ανόδιο) στο μπόϊλερ.

Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος μπορεί να δείξει και ανάγκη καθαρισμού από τα άλατα, αντικατάσταση των μονώσεων των σωλήνων, ή αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων στο ηλεκτρικό κύκλωμα.

Τιμές για συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα

-Αλλαγή ανοδίου και συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού – 40 € + ΦΠΑ

-Αλλαγή ανοδίου, συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού και καθαρισμός αλάτων – 50 € + ΦΠΑ

Τιμές για νέα εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Τοποθέτηση και σύνδεση νέου ηλιακού θερμοσίφωνα της επιλογής σας:  80 € + ΦΠΑ (χωρίς το κόστος των σωληνώσεων και των ηλεκτρικών καλωδίων που απαιτούνται για την σύνδεση).

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αξιόπιστη συντήρηση, σύνδεση του ηλιακού σας θερμοσίφωνα ή για οποιαδήποτε βλάβη που τυχόν έχει.

Τηλέφωνο: 697-083-6530