Διαρροή σε σιφώνια

Σιφώνια νιπτήρα ή νεροχύτη που στάζουν

Η διαρροή νερού από το σιφώνι του νιπτήρα ή του νεροχύτη αν την αφήσετε χωρίς επισκευή για καιρό, δημιουργεί μούχλα και ανεπιθύμητη υγρασία στον χώρο, ακόμα κι αν υπάρχει δοχείο από κάτω για να συγκεντρώνονται τα νερά. Ιδιαίτερα για το σιφώνι του νεροχύτη, η διαρροή του νερού μπορεί να καταστρέψει και το ντουλάπι.

Η διαρροή του νερού μπορεί να οφείλεται στο φράξιμο του σιφωνιού από σαπούνι, τρίχες, τροφές κλπ,, σε καταστροφή από χημικά καθαριστικά αποχέτευσης ή στην φυσική φθορά. το σιφώνι μπορεί να χρειάζεται καθαρισμό, σφίξιμο των συνδέσεων ή αλλαγή με νέο σιφώνι.

Η χρέωση της υπηρεσίας από το συνεργείο μας είναι:

  • Επισκευή ή αλλαγή σιφωνιού νιπτήρα (με τα υλικά) – 25 € + ΦΠΑ
  • Επισκευή ή αλλαγή μονού σιφωνιού νεροχύτη (με τα υλικά) – 30 € + ΦΠΑ
  • Επισκευή ή αλλαγή διπλού σιφωνιού νεροχύτη (με τα υλικά) – 45 € + ΦΠΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας, για άμεση επίσκεψη στον χώρο σας, έλεγχο και επισκευή της βλάβης.

Τηλέφωνο: 697-083-6530