Blog

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

Ο θερμοσίφωνας μάς εξασφαλίζει στο σπίτι  ζεστό νερό με τη χρήση ηλεκτρικής ή ηλιακής ενέργειας, γι΄ αυτό και υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες  θερμοσίφωνα: ηλεκτρικοί και ηλιακοί θερμοσίφωνες. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο, όπου υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια (ταράτσες, κλιμακοστάσια). Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια και τοποθετείται εσωτερικά στο σπίτι, συνήθως σε χώρους όπως πατάρι, αποθήκη ή ακόμη και μέσα στο μπάνιο, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο σημείο.

Αν η επιλογή σας είναι ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για το σπίτι σας, τότε τα παρακάτω θα σάς βοηθήσουν να δείτε ποιoς τύπος είναι ο κατάλληλος για να καλύψει τις ανάγκες σας σε ζεστό νερό.

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, ένας κλασικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας είναι ένα κυλινδρικό δοχείο με τοιχώματα τα οποία έχουν θερμομόνωση και μια σειρά αντιστάσεων. Όταν ανάψουμε τον θερμοσίφωνα τότε στις αντιστάσεις του διοχετεύεται ηλεκτρικό ρεύμα και ζεσταίνει το νερό που υπάρχει μέσα στο δοχείο. Κάθε θερμοσίφωνας έχει σύνδεση με σωλήνωση παροχής νερού και έτσι κάθε λίτρο ζεστού νερού που αφαιρείται με την  κατανάλωση αναπληρώνεται στο δοχείο του θερμοσίφωνα με κρύο νερό. Υπολογίστε λοιπόν το χώρο σας και κυρίως τις ανάγκες σας για να δείτε ποιο μοντέλο σάς ταιριάζει.

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες : κατηγορίες

α) ανάλογα με το μέγεθος του δοχείου τους

Στην αγορά κυκλοφορούν ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες σε διάφορα μεγέθη και με διαφορετική χωρητικότητα σε λίτρα του δοχείου νερού. Αυτή συνήθως κυμαίνεται από τα 40 λίτρα έως έως και τα 120 λίτρα. Οι μικρής χωρητικότητας ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χρησιμοποιούνται κυρίως στην κουζίνα για να έχουμε ζεστό νερό στον νεροχύτη για μαγείρεμα, πλύσιμο πιάτων κλπ. Κι εδώ έχουμε επιλογές πολλές, καθώς υπάρχουν θερμοσίφωνες σε διάφορες χωρητικότητες που κυμαίνονται από 5-10 λίτρα έως και 40 λίτρα.

Οι μεγάλης χωρητικότητας θερμοσίφωνες (άνω των 60 λίτρων) μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός ολόκληρου του νοικοκυριού σε ζεστό νερό. Για να επιλέξετε τον κατάλληλο θερμοσίφωνα για το σπίτι σας θα πρέπει να υπολογίσετε ότι ένας θερμοσίφωνας 60 λίτρων μπορεί να δώσει το ζεστό νερό στο μπάνιο που θα χρειαστούν μέχρι τρία άτομα. Αν η οικογένεια σας όμως είναι μεγαλύτερη τότε χρειάζεστε και έναν μεγαλύτερο θερμοσίφωνα με χωρητικότητα 80 λίτρα. Ωστόσο αν οι ανάγκες σας σε ζεστό νερό είναι πολύ αυξημένες τότε η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε είναι ένας μεγάλος θερμοσίφωνας από 100 λίτρα και άνω.

β) ανάλογα με τον τρόπο τοποθέτησης

Ένα ακόμη θέμα που θα πρέπει να σάς απασχολήσει είναι το σημείο που θα τοποθετήσετε το θερμοσίφωνα. Στο εμπόριο υπάρχουν δύο ειδών θερμοσίφωνες ανάλογα με το πως στηρίζονται: Οι κρεμαστοί που τοποθετούνται στον τοίχο ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο, είτε σε κάθετη είτε σε οριζόντια θέση. Και οι επιδαπέδιοι που τοποθετούνται είτε στο πάτωμα, είτε στο πατάρι αν διαθέτει το σπίτι σας. Δείτε το χώρο σας για να εξακριβώσετε ποιο μέγεθος και ποιος τύπος σας ταιριάζει.

γ) ανάλογα με την ταχύτητα θέρμανσης του νερού

Επιπλέον οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρίζονται σε δύο τύπους ανάλογα με την ταχύτητα που θερμαίνουν το νερό. ‘Ετσι υπάρχουν οι θερμοσίφωνες αργής θέρμανσης και ταχείας θέρμανσης. Οι πρώτοι είναι οι κλασικοί θερμοσίφωνες που παρέχουν ζεστό νερό μετά από λίγη ώρα, συνήθως μετά από 10-20 λεπτά. Οι δεύτεροι είναι οι λεγόμενοι ταχυθερμοσίφωνες ή ταχυθερμαντήρες, οι οποίοι δίνουν ζεστό νερό γρήγορα, γιατί ζεσταίνουν άμεσα  το νερό που περνάει από το εσωτερικό τους. Στην πραγματικότητα είναι ξεχωριστή κατηγορία από μόνοι τους, μιας και αφού δεν έχουν δοχείο νερού, δεν ανήκουν στους κλασσικούς θερμοσίφωνες.

δ) ανάλογα με το αν υπάρχει και άλλος τρόπος θέρμανσης του νερού ή όχι

Με αυτό το κριτήριο, οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρίζονται στους κλασσικούς θερμοσίφωνες και στα ηλεκτρομπόιλερ. Το ηλεκτρομπόιλερ (electric boiler) είναι μία δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού, που αποθηκεύει το νερό που θερμαίνεται είτε από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του σπιτιού, είτε από ηλιακούς συλλέκτες. Παράλληλα διαθέτει και ηλεκτρική αντίσταση για να ζεσταίνει το νερό όταν δεν λειτουργούν τα παραπάνω συστήματα. Αυτοί οι θερμοσίφωνες τοποθετούνται πολύ συχνά σε νέες κατασκευές σπιτιών και στις ανακαινίσεις σε σύγχρονα διαμερίσματα.

Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας και φθορές

Αυτό που πραγματικά φθείρει έναν θερμοσίφωνα και μειώνει τη διάρκεια ζωής του είναι τα άλατα του νερού, δηλαδή η φθορά έχει να κάνει άμεσα με την ποιότητα του νερού και με την ηλικία του θερμοσίφωνα. Το νερό περιέχει άλατα τα οποία με την πάροδο των ετών συσσωρεύονται μέσα στον θερμοσίφωνα και τον αχρηστεύουν.

‘Ετσι, σε γενικές γραμμές, από την εμπειρία μας μπορούμε να πούμε ότι η πιο συχνή καταστρεπτική βλάβη για τον θερμοσίφωνα είναι να  έχει τρυπήσει εσωτερικά. Η ζημιά αυτή είναι καταστροφική γιατί δεν σηκώνει επιδιόρθωση. Πάντως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ένας θερμοσίφωνας μπορεί να παρουσιάσει απρόσμενες βλάβες στην αντίσταση ή στο θερμοστάτη του ή στην βαλβίδα ασφαλείας του. Οι πιο συνήθεις βλάβες είναι:

α) να μην λειτουργεί καθόλου και έτσι να μην έχετε ζεστό νερό

β) να λειτουργεί, αλλά να μην ζεσταίνει το νερό σε ικανοποιητική θερμοκρασία

γ) να υπάρχει διαρροή νερού από την βαλβίδα ασφαλείας ή από άλλο σημείο.

Τέτοιες βλάβες για λόγους ασφαλείας καλύτερα να μην επιχειρήσετε να τις διορθώσετε μόνοι σας, προς αποφυγή ατυχημάτων ή πρόκλησης ακόμα μεγαλύτερης ζημιάς στον θερμοσίφωνα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι βλάβες αυτές επισκευάζονται άμεσα από το εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο μας και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για άμεση εξυπηρέτηση!

You might be interested in …